Bij een sterfgeval kunt u bellen naar
06 - 8200 24 14 (24/7)

Uitvaartverzekeringen

Wilt u weten waar u recht op heeft of wilt u hier meer informatie over, neem dan contact op met uw assurantieadviseur, deze kan u helpen met het “doorlopen” en de mogelijkheden bespreken van uw (bestaande) uitvaartverzekeringen. De meeste mensen hebben een uitvaartverzekering gesloten en die zijn onder te verdelen in grofweg 2 groepen. 

  • Uitvaart in geld; Hierbij verzeker je een geldbedrag en daar betaal je elke maand, gedurende een langere periode, een premie voor. Met dit geldbedrag kun je naar elke uitvaartleider toe die u graag wilt hebben en de verzekeraar ontvangt de nota van uw uitvaartleider en zal het verzekerde bedrag uitbetalen. Een eventueel tekort moet u dan zelf betalen. Het is daarom van belang dat uw wensen en verzekerde som in “evenwicht” zijn. Bij voldoende eigen spaargeld is een (aanvullende) verzekering ook niet altijd nodig. Belangrijk hierbij is inzicht in plaats van confrontatie achteraf.
  • Uitvaart in diensten; hiermee heeft u, of hebben uw ouders, er ooit voor gekozen om de uitvaart door dezelfde maatschappij te laten verzorgen waar ook de verzekering “loopt”. Wanneer u de uitvaart toch door een andere partij, dan deze verzekeraar, wilt laten verzorgen kan het zijn dat ze een korting inhouden op de uiteindelijke uitkering. Het is daarom verstandig om na te denken wat uw wensen zijn en of dat past bij deze vorm van verzekeren. Dat voorkomt teleurstellingen achteraf. Het is namelijk mogelijk om deze polissen om te zetten naar de gewenste vorm op dat moment. 

Ik kan u een uitvaartbegroting voor u maken waarmee u vervolgens een afspraak kan maken met uw eigen adviseur. Desgewenst neem ik contact voor u op met uw adviseur om dit voor te bespreken. Na een uitvaart zijn er ook vaak vragen van aanwezige gasten en die vragen koppelen we uiteraard terug aan uw adviseur zodat hij dezelfde kwaliteit kan leveren aan die “nieuwe” klanten.